Розділові знаки в іноземних мовах

27 червня 2019

У російській мові розділові знаки, що відокремлюють пропозиції, ставляться в кінці. Якщо потрібно додати експресії пишуть кілька знаків, наприклад, «!!!» або «?!». В англійській, французькій, німецькій, канадській, італійській, арабській, португальській, бразильській мовах знаки застосовують за тими ж правилами.

Але у французькій перед двокрапкою, крапкою з комою, знаком оклику і питальним знаками ставлять нерозривні прогалини.Іспанська — єдина мова, в якій знаки обрамляють пропозиції: на початку дублюють знаки запитання й оклику в перевернутому вигляді, ось так ¬- «¿» і «¡».

А у китайців точка виглядає як 。, кома — , , знак оклику — ! , а знак питання це — ? . У реченні вони ведуть себе як в російській мові, єдина відмінність — китайці не ставлять прогалини, оскільки всі пунктуаційні символи — двобайтові. Набраний на клавіатурі ієрогліф ширше будь-якої літери латинського алфавіту в два рази. Тому і розділовий знак в китайській мові займає таке ж місце, як і ієрогліф.

Джерело