Зміна обсягу тексту при перекладі

23 серпня 2019

При перекладі з англійської мови на українську мову обсяг тексту збільшується від 5 до 15%. Чому змінюється обсяг тексту при перекладі?

Для передачі змісту тексту перекладачеві доводиться використовувати слова, частина яких мають описовий характер. Не завжди вдається абсолютно точно, коректно і при цьому стисло висловити думку автора вихідного тексту. Тому перекладений текст виявляється дещо більше за обсягом.

Однак саме по собі збільшення обсягу тексту при перекладі не є великою проблемою, за винятком кількох рідкісних випадків.

Витримати при перекладі заданий обсяг тексту може знадобитися при перекладі сайту з української на англійську мову. Для багатьох термінів в українській мові доведеться підбирати відповідний еквівалент в англійській мові.

Проблема змінення обсягу тексту коштує набагато більше при перекладі з англійської мови на українську мову за умови збереження довжини слів, фраз і пропозицій. Для більшості коротких і лаконічних назв, таких як, «News» (новини, новина колонка, новини компанії), Home (головна сторінка сайту), About (розділ про компанію) і слів, на зразок mission, contacts, portfolio, змушує перекладачів винаходити нові терміни і використовувати слова, не найкращим чином відображають зміст. Але глобалізація і вплив англійської мови познайомило бізнес спільнота з новою термінологією, яка поступово стає загальноприйнятою і не створює проблем перекладачам.

Інша проблема збільшення обсягу тексту, яку доводиться вирішувати при перекладі технічних інструкцій або юридичних договорів на кілька мов з розміщенням перекладу на одній сторінці в кілька колонок. У кожному окремому текстовому блоці доводиться підганяти переклад до заданого обсягу тексту. Але ця робота виконується НЕ перекладачем, який завжди повністю переводить текст, а редактором, який керуючись рекомендаціями замовника перекладу може відредагувати переклад, скоротивши його до потрібного розміру.

Джерело