Різна мова — різне сприйняття світу

21 листопада 2019

Структурні особливості та принципи мови такі, що більшою мірою вирішено, як її носії сприймають навколишній світ і, в кінцевому рахунку, сутність цілої культури одного народу.

Відомий в США теоретик в області лінгвістики Б. Уорф пише, що «носії різних мов по-різному сприймають факти і явища, тому що ці явища виражені і сформовані по-різному в їх мовах». А для перекладача важливо знати, що граматичні структури (на відміну від лексичних елементів) зумовлюють аспекти даного явища, які цю мову вимагають висловити. Наприклад, Болгарський вираз «Аз с'м наїв работнички» завжди передає інформацію, до якої статі належить роботодавець і службовець, а за допомогою дієслова — час дії. Однак це відсутнє в англійському виразі «I hired a worker», в якому час дії визначається від вибору форми дієслова в минулому часі — hired або has hired.

Перекладач як посередник між культурами відіграє винятково важливу роль, а процес перекладу перетинає не лише кордони мови, а й кордон між культурами. Без достовірного актуального аналізу реальності неможливо швидко інтерпретувати переклад. Наприклад, фраза «имаме две стаи и обща кухня със съседите» («є дві кімнати і загальна кухня з сусідами»), не означає common kitchen. В іншому випадку вийде двозначна фраза, тому що common може означати «прост, вулгарен» («простий, вульгарний»). В англійській мові ця фраза повинна звучати так: «We share the kitchen with the other people in our communal apartment».

Джерело