Нотаріальне засвідчення

Нотаріальне засвідчення фотокопії документу та підпису перекладача, а також засвідчення печаткою бюро