Нодус

Концепція реабілітації «NODUS» передбачає повний цикл медичного втручання: від діагностики до виходжування конкретного хворого.

Ефективна реалізація Концепції «NODUS» на всіх етапах у відповідності до очікувань наших пацієнтів досягається завдяки механізації процесів відновного лікування спеціалізованою технікою, тренажерами з біозворотнім зв’язком, комп’ютеризованими комплексами механотерапії, портативними системами кінезотерапії, які використовуються в провідних клініках Європи, США, Японії.